Бидний зорилго хамтрагч байгууллагын бизнес санааг Sprint үйлчилгээ үзүүлэх замаар боловсронгуй болгож, эцсийн хэрэглэгчийн түвшинд тестлэх юм. Ингэснээр бизнес санаа болон код хөгжүүлэлтийн хоорондын ойлголцлыг нэгтгэх,
төслийг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх боломжийг олгодог.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
D99D271A-80B5-42AD-A829-B6498295F745
F5E94CF3-5E43-4FD5-A777-DD4FE644831F
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах