Зочид буудлын төлбөр төлөх, захиалга хийх, нэгдсэн мэдээлэл авах боломж бүхий систем.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Capture
 • Өрөөний зохион байгуулалт
 • Өрөө үйлчилгээний зохион байгуулалт
 • Онлайн борлуулалт
 • Үнийн зохион байгуулалт
 • Хяналт, тайлан
 • Google холболт
 • Санхүүгийн програмын холболтууд
 • Зочин угтах
 • Захиалга
 • Төлбөр тооцоо
 • Групп зочдын удирдлага
 • Маркетинг, урамшуулал
 • Олон улсын борлуулалт, захиалга
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах