Veritech ERP Гэрээний систем нь байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй гэрээний загварын дагуу бүх төрлийн гэрээг байгуулах, удирдах, хаах, цуцлах, өөрчлөх, сунгах, архивлах, хуулийн өөрчлөлтийг удирдах, гүйцэтгэлийг хянах тогтолцоо бүхий систем бөгөөд тухайн гэрээтэй холбоотой талуудыг тодорхойлох, гэрээлэгчийн түүх үүсгэх бусад системтэй уялдан ажиллаж хэрэгцээт мэдээллийг авах, тайлан мэдээ, график тайлангууд гаргах гэх мэт олон боломжийг өөртөө агуулсан програм хангамж юм.
Veritech ERP Гэрээний систем нь байгууллагын гэрээ болон түүнтэй холбоотой аливаа асуудлыг програм хангамжийн шийдлээр механик ажиллагааг хөнгөвчлөх, цаасан хэлбэрээс татгалзаж захиалагч, гүйцэтгэгч, гэх мэт бүх талуудыг өөрийн эрх үүргийн хэмжээнд ашиглах боломжоор хангах, бүх төрлийн гэрээг нэгдсэн удирдлагаар
хянах боломжоор хангахад чиглэнэ.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 201-с дээш
Гэрээний-удирдлага
Гэрээний-удирдлага-1
 • 100 хувь онлайн систем учир мэдээллийг real time хянаж, удирдаж, дамжуулж, мэдээллэнэ. Мөн байгууллагын дотоод сүлжээнд зохион байгуулж болно.
 • Семантик архитектуртай. Байгууллага бүрийн үйл ажиллагаа, ажлын урсгалд яг тохируулна.
 • Бизнес процессын удирдлага буюу системийн үйл ажиллагааг хялбар тохируулах боломжтой.
 • Гэрээний системийг гар утасны аппликейшн хэлбэрээр ашиглах боломжтой.
 • Master Data Management буюу мэдээллийн нэгдсэн сан, кодын нэгдсэн сан бий болно.
 • DW, BI, Тайлан загварчлал ашиглан хэрэглэгч хүссэн тайлангаа авах боломжтой.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах