Барилгын борлуулалтын систем

Үл хөдлөх хөрөнгө болон, орон сууцны борлуулалтын бүртгэлийн систем юм. Борлуулахаар эзэмшиж буй үл хөдлөх
хөрөнгүүдийг бүртгэх, төлбөрийн график үүсгэх, төлбөр төлөлтүүдийг хөтөлж явах, авлагын тайлангууд, төлбөр төлөлтийг хянах боломжтой. Уг систем нь Smart Accounting санхүүгийн системтэй холбогдож тухайн төлбөр төлөлт бүрийн мэдээллийг илгээх, журнал бичилтийг автоматаар үүсгэх боломжийг хангана.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
317178632_2096318300579343_8897149795552342700_n
sales2
sales1
 • Төлбөрийн хуваарийн график үүсгэх боломж
 • Төлбөрийн олон төрлийн боломж
 • Авлагын тооцооллын боломж
 • Авлагын насжилт харах боломж
 • И-баримтын төлбөрийн бүртгэлийн боломж
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах