Авто засварын систем

Авто засварын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудад зориулсан үйлчилгээ бүртгэл, харилцагчийн түүхэн мэдээлэл хөтлөх боломжтой систем. Уг систем нь авто засварын үйлчилгээний бүртгэл хөтлөх, механик инженер засварчдын ажлын гүйцэтгэлийг хөтлөх, хянах боломжоор хангана. Дээрх бүртгэлүүдтэй холбоотой бүх төрлийн тайлан мэдээ авах боломжтойгоос гадна Smart Loyalty хөнгөлөлтийн картын систем, Smart Retail POS кассын системтэй холбогдон ажиллах боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartAutoService
auto1
auto2
 • Харилцагчийн бүртгэл бүртгэх
 • Хийгдсэн үйлчилгээнүүдийг бүртгэх
 • Лояалти системтэй холбогдон ажилладаг
 • Дэлгүүрийн пос системтэй холбогдон ажилладаг
 • Ажилтнуудын дотоод хяналт
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах