Бараа материалын үлдэгдлийн хяналт, нөөц хоног тооцох, салбаруудын үлдэгдлийн хяналт тавих гэх мэт барааны үлдэгдэлтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад туслах худалдааны болон импортын байгууллагад тохирох систем юм. Энэхүү систем нь барааны зохистой хэмжээг тооцох, нөөцийн хяналтыг хийх, АВС барааны үлдэгдлийг хянаж, шийдвэр гаргахад тань тусална. Уг систем нь санхүү, удирдлагын тайлангийн системүүдтэй холбогдон ажилладаг цогц шийдэл юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartMRP
Mrp1
mrp2
 • Ирээдүйн барааны нөөцийг таамаглах
 • Нөөцийг тооцоолон захиалга үүсгэх
 • Байршлын хувьд зохистой нөөцийг тооцох
 • Борлуулалт дээр үндэслэн ABC ангиллын барааг тооцох
 • Борлуулалт дээр үндэслэн барааны дундаж борлуулалт тооцох
 • Борлуулалтын түүх, татан авалтын, борлуулалтын төлөвлөгөө, нөөцийн үлдэгдэл зэргийг санхүүгийн системээс татаж нөөц хоног тооцох боломжтой
 • Бэлтгэн нийлүүлэгч рүү барааны нөөц дээр үндэслэн захиалга үүсгэх
 • Агуулахын захиалгын хуудас барааны нөөц дээр үндэслэн үүсгэх
 • Үйлдвэрлэх бэлэн бүтээгдэхүүний борлуулалтанд үндэслэн түүхий эдийн нөөцийг тооцоолох
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах