Тээврийн хэрэгслийн хяналтын систем
Бид таны шаардлагад нийцсэн тээврийн хэрэгслийн хяналтын системийг санал болгоно. Энэхүү систем GPS-ээс ирсэн дата-г боловсруулан байршил, хурд,түлшний зарцуулалт,темпратурын мэдээлэл, дугуйн даралт, зэрэг мэдээллийг байршлаас үл хамааран хянадаг болсноор таны бизнессийн үр ашиг, хурд, аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх боломжтой болох юм.

Бид зах зээлд хамгийн бодит үнийг санал болгохоос гадна цаг тухайд үйлчилгээг хүргэнэ.
Хяналт, Хэмнэлт, Хариуцлага

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 6-10
Gurtam
FMB920
FMB125
ADAS
katana
zond
Galilosky-Iridium
 • GPS хяналт /Төрөл бүрийн тайлангууд: Түгээлтийн тайлан, Явсан замын тайлан, Хурд хэтрүүлэлт, Зогсолтын тайлан/
 • Түлшний хяналт /Түлш цэнэглэлт, Зарцуулалт, Түлшний хулгай/
 • Galilsosky Iridium GPS /үүрэн холбооны GSM сүлжээгүй үед Iridium-р Тээврийн хэрэгслийн байршлыг харах хянах зориулалттай/
 • ADAS /Жолоочийн аюулгүй байдлын систем/
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN