Цаг бүртгэлийн систем

Цаг бүртгэлийн төхөөрөмжүүдээс нүүр, хурууны мэдээллийг татах болон мобайл апп-с QR код, GPS-р цагийн мэдээллийг боловсруулан тогтмол цагийн хуваарь болон ээлжийн цагийн хуваарийн дагуу ажилладаг бүхий л байгууллагад тохирох систем юм. Энэхүү систем нь цагийн бүртгэлтэй холбоотой бүхий л ажиллагааг автоматжуулж, цаг хугацаа хэмнэж, ухаалаг зөв шийдвэрүүдийг гаргахад тань тусална. Уг систем нь санхүү, хүний нөөц, удирдлагын тайлангийн системүүдтэй холбогдон ажилладаг цогц шийдэл юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartTimeAttendance
time-1
time2
time3
 • Сүлжээний горимд нэг бааз руу олон хэрэглэгч хандан ажиллах боломжтой
 • Цаг бүртгэлийн ямар ч төхөөрөмжтэй холбогдон ажиллах боломжтой
 • Хэрэглэхэд хялбар ойлгомжтой
 • Байгууллагын үндсэн цагийн хуваарийг тохируулах боломжтой
 • Үндсэн цагийн хуваариас гадна хэлтэс тасгаар болон ажилтнаар ялгаатай цагийн хуваарь оруулах боломжтой
 • Баяр ёслол, тэмдэглэлт өдрүүдийг бүртгэхдээ бүх ажилтан, хэлтэс тасгаар, ажилтнаар, албан тушаалтнаар тохируулах боломжтой
 • Ажилтны шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх боломжтой
 • Зөрчлийн хяналтаар цагийн зөрчилтэй ажилтнуудыг анхааруулахаас гадна засварласан мэдээллийн лог хөтлөх боломжтой
 • Урт хугацаатай буюу чөлөө, ээлжийн амралт , өвчтэй, томилолт гэх мэт шалтгааны бүртгэл хийх боломжтой
 • Цагийн балансын тайлангуудыг хүссэн загвараар авах боломжтой
 • Санхүүгийн системийн цалингийн хэсэгтэй холбогдох боломжтой байна
 • Хүний нөөцийн системтэй холбогдож тушаал шийдвэр, шилжилт хөдөлгөөн гэх мэт ажилтантай холбоотой мэдээллүүдийг авч тайлан мэдээ авах боломжтой
 • Ажилтны вэб-н хэсэгтэй холбогдож тухайн ажилтны цагийн мэдээллийг харуулах, хүсэлт тавих боломжтой
 • Удирдлага болон хэлтсийн дарга нарт ажилтнуудын цагийн мэдээллийг дашбоардоор цаг алдалгүй авах боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах