Dynamic SR 1.0 систем нь Яам болон орон нутгийн санхүүгийн тайлан, тодруулга тайлан, төсвийн тайлангийн нэгтгэлийн програм хангамж юм.
Dynamic 1.0 програмаас илгээгдсэн санхүүгийн тайлан нэгтгэхээс гадна дангаар ажиллах шивэгдсэн санхүүгийн тайланг нэгтгэх боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Dynamic_logo-3
 • Яам болон орон нутгийн санхүүгийн тайлан, тодруулга тайлан, төсвийн тайлангийн нэгтгэлийг байгууллага, хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилал,
 • салбарын ангилалаар түүвэрлэн нэгтгэсэн тайлан гаргах
 • Нэгж байгууллагын ирсэн шивсэн санхүүгийн болон тодруулга тайланг нэгтгэлийн нягтлан хянан засах баталгаажуулах
 • Нэгтгэлд баталгаажуулсан байгууллагын тухайн улиралын тайлан, гүйлгээ автоматаар доод шатны байгууллагад түгжигддэг
 • Нэгж байгууллага Dynamic 1.0 программаас илгээх болон өөрийн эрхээр шивэх боломжтой
 • Дунд шатны нэгтгэлийг нэгтгээд дээд шатанл илгээх боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах