Сарын мэдээний нэгтгэлийн систем

Dynamic SM 1.0 систем нь Яам болон орон нутгийн сарын мэдээ, өглөг, авлага, нэмэлт санхүүжилтийн мэдээний нэгтгэлийн програм хангамж юм. Dynamic 1.0 програмаас илгээгдсэн мэдээг нэгтгэхээс гадна дангаар ажиллах шивэгдсэн мэдээ тайланг нэгтгэх боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Dynamic_logo-1
 • Яам болон орон нутгийн сарын мэдээ, өглөг, авлага, нэмэлт санхүүжилтийн мэдээний нэгтгэлийг байгууллага, хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилал, салбарын ангилалаар түүвэрлэн нэгтгэсэн мэдээ гаргах
 • Нэгж байгууллагын ирсэн шивсэн мэдээг нэгтгэлийн нягтлан хянан засах баталгаажуулах
 • Нэгж байгууллага Dynamic 1.0 программаас илгээх болон өөрийн эрхээр шивэх боломжтой
 • Нэгдсэн төлөвлөгөө, төсвийн хуваарийг системд импорт хийх
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах