“Aпекс” нь аж ахуй нэгж, компани, байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон бизнесийн үйл ажиллагааг удирдах цогц програм хангамж, вэб систем юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
Apex_01
Apex_02
 • Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн суурь
 • Ерөнхий журнал
 • Мөнгөн хөрөнгө
 • Валютын ханшийн тэгшитгэл
 • Харилцагчийн өглөг, авлага
 • Бараа материал
 • Түүхий эд
 • Үндсэн хөрөнгө
 • Цалин
 • Хүний нөөц
 • Цагийн бүртгэл
 • Ерөнхий дэвтэр
 • Санхүүгийн тайлан
 • Татварын тайлан
 • Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан
 • Борлуулалт, түгээлт
 • ПОС / КАСС
 • Эхний үлдэгдэл
 • Хэрэглэгчийн удирдлагын модуль
 • Нэмэлт модулиуд
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах