E-HR Цалингийн систем

E-HR хүний нөөцийн удирдлагын систем нь байгууллагын хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлтийг хийх, байгууллага болон ажилтны харилцааг дэмжих, хүнээс хамаарал багатай, шударгаар ажилтныг үнэлэх, хүний нөөцийн зардлыг хянах зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд нэгдсэн мэдээлэл, шаардлагатай боловсруулалт, тайлан шинжилгээгээр хангах зорилготой. Бидний зүгээс өөрсдийн програмаа үргэлж сайжруулан хөгжүүлэлт хийдэг бөгөөд энэ хүрээнд бид Цалин системийн хөгжүүлэлт болон тест хийгдэж дууссан болно.

  • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
EWay-Logo-1
E-HR-Payroll_Page_01
E-HR-Payroll_Page_02
E-HR-Payroll_Page_03
E-HR-Payroll_Page_04
E-HR-Payroll_Page_05
E-HR-Payroll_Page_06
E-HR-Payroll_Page_07
  • Хүний нөөцийн системтэй холбогдон ажиллана
  • Нийгмийн даатгалын мэдээлэл тохируулах боломжтой
  • Хувь хүний татварын хувь хэмжээг тохируулах боломжтой
  • Ажилтны цалин авах данс тохируулах боломжтой
  • Олон төрлийн цалин бодох загвар үүсгэх боломжтой
  • Ажилтан тус бүрд өөр загвар ашиглах боломжтой
  • Цалин бодоход цагийн тайлан ба ажилтны цалингийн мэдээллийн хүний нөөцийн системээс татах боломжтой
  • Цалингийн багц гүйлгээний excel file гаргах боломжтой (банкны загварын дагуу)
  • Нийгмийн даатгалын системрүү импортлох excel file гаргах боломжтой
  • Ажилтан бүрд email-ээр цалингийн задаргаа илгээх боломжтой
  • Cloud
  • SaaS
  • Web-Based
  • Desktop - Mac
  • Desktop - Windows
  • Desktop - Linux
  • Desktop - Chromebook
  • On-Premise - Windows
  • On-Premise - Linux
  • Mobile - Android
  • Mobile - iPhone
  • Mobile - iPad
  • Email/Help Desk
  • FAQs/Forum
  • Knowledge Base
  • Phone Support
  • 24/7 (Live Rep)
  • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах