“E-HR” хүний нөөцийн систем

E-HR мэдээллийн систем нь байгууллагын хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлтийг хийх, байгууллага болон ажилтны харилцааг дэмжих, хүнээс хамаарал багатай, шудрагаар ажилтныг үнэлэх, хүний нөөцийн зардлыг хянах зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд нэгдсэн мэдээлэл, шаардлагатай боловсруулалт, тайлан шинжилгээр хангах зорилготой.

Тус систем нь хоорондоо уялдаа холбоотой 3 системээс бүрдэнэ.
– Хүний нөөцийн ажилтан болон удирдлагуудад зориулсан систем
– Байгууллагын электрон оффисын систем
– Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн систем

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
EWay-Logo
E-HR-Brochure_Page_2
E-HR-Brochure_Page_3
 • Хүний нөөцийн ажилтан болон удирдлагуудад зориулсан систем
 • Байгууллагын электрон оффисын систем
 • Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн систем
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах