NES нь банкны харилцагчтай холбоотой төрөл бүрийн мэдээлэл бүртгэх, мэдээллийг тогтмол шинэчлэх, харилцагчид олгосон зээлийн бүртгэл тооцоолол хөтлөх, эргэн төлөлтийг хянах, зээлийн барьцаа хөрөнгийн бүртгэл, харилцагчаас татсан харилцах хадгаламжийг хөтлөх, харилцагчийн өдөр тутмын гүйлгээ, төлбөр тооцоо, санхүүгийн хэрэгцээг хангахтай холбоотой банкны үйл ажиллагааг автоматжуулсан бүрэн цогц систем юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
NES
 • Үндсэн системүүд - Харилцагч, Харилцах данс, Хадгаламж, Зээл, Барьцаа хөрөнгө, Балансын гадуурх данс,
 • Дотоодын данс, Касс,
 • Зээлийн нэмэлт системүүд
 • Хөрөнгийн зах зээлийн системүүд
 • Хяналтын системүүд
 • Худалдааны санхүүжилт
 • ERP
 • Цахим Банк, Дижитал банк
 • Мэдэгдлийн менежмент
 • Business Intelligence
 • Даатгал зуучлал
 • Захиалгат шилжүүлэг
 • Гуйвуулга
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN