Эмийн сангийн цогц систем нь ПОС- оор борлуулалт хийдэг нэг болон олон салбартай эмийн сан, эмийн борлуулалттай байгууллагад зориулсан систем юм. Энэхүү системийг хэрэглэснээр танай байгууллагын борлуулалт, бараа материал, тооллогын үйл ажиллагааг автоматжуулж, цаг хугацаа хэмнэж, үр ашиг авчирна. Уг систем нь Санхүү, лояалти, удирдлагын тайлангийн системүүдтэй холбогдон ажилладаг цогц шийдэл юм

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartPharmacy
pharmacy
pharmacydddd
PHARMACY
 • Олон салбар эмийн сангууд ашиглах боломжтой.
 • Санхүүгийн системүүдтэй холбогдон ажиллах боломжтой.
 • Хөнгөлөлт урамшууллыг дурын нөхцөлөөр тохируулах боломжтой.
 • Барааны нийт ашгийг харах боломжтой.
 • Барааны үлдэгдлээ хянах боломжтой.
 • ЭМД-ын хөнгөлөлттэй борлуулах боломжтой.
 • ЭМД-ын цахим системтэй холбогдоно.
 • Бэлэг орцтой бүтээгдэхүүн тохируулах боломжтой.
 • НӨАТУС илгээнэ.
 • Борлуулалтын буцаалт хийх, бараа солих боломжтой.
 • Бүх тайлан, жагсаалтаас EXCEL, PDF-рүү экспортлох боломжтой.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN