IFinance ERP бүтээгдэхүүн нь ББСБ болон зээлийн үйлчилгээ үзүүлдэг бүхий л төрлийн байгууллага ашиглах боломжтой бөгөөд байгууллагын хэмжээндээ тааруулан тохирох модулиудаар өөрийн ERP суурь программыг шууд түрээс боломжтой бүтээгдэхүүн юм. Зээл, итгэлцэл, бонд, эх үүсвэрийн тооцоолол, санхүүгийн тайлангууд, СЗХ-нд тайлан, дотоод чат, хүний нөөц, төсөл, цалин, CRM, ирц, зэрэг модулиудаас гадна арилжааны банкнууд, Монгол банкны ЗМС үйлчилгээ, Сайн болон Бүрэн скоринг, ХУР, ДАН, и-баримт, Qpay, SocialpPay, MessagePro, CallPro зэрэг байгууллагуудтай бүрэн холболт хийгдсэн байгаа нь манай бүтээгдэхүүний давуу тал юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 201-с дээш
1-6
 • Итгэлцлийн модуль
 • Зээлийн менежментийн модуль
 • Хөрөнгийн модуль
 • Төслийн менежментийн модуль
 • Хүний нөөцийн модуль
 • Харилцагч бүртгэлийн модуль
 • CRM модуль
 • Санхүүгийн модуль
 • Дотоод онлайн хурлын модуль
 • Дотоод чат модуль
 • BI модуль
 • СЗХ (FRC) модуль
 • Тасалбар бүртгэл модуль
 • Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сангийн модуль
 • Сайнскор зээлийн мэдээллийн сангийн модуль
 • Бүрэнскор зээлийн мэдээллийн сангийн модуль
 • Е-баримт холболтын модуль
 • Арилжааны банкны Corporate gateway холболтын модуль
 • Тогтмол нэмэлт хөгжүүлэлт
 • ISO 27001 стандарт нийцсэн
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах