Veritech ERP Баримт бичгийн систем нь баримт бичгийн /албан бичиг/ төлөвлөх , санал авах, байнга ашигладаг баримт бичгүүдийг загвар байдлаар үүсгэж баримт бичгийн боловсруулалтыг түргэсгэх, хяналтыг сайжруулах, стандарт мөрдүүлэх боломжоор хангагдсан цоцг систем бөгөөд цахим гарын үсгийн баталгаажилт хийгдэнэ.

Баримт бичгийн системийг ашигласнаар байгууллагын баримт бичгийн дотоод зохион байгуулалт, стандарт сайжрах бөгөөд баримт бичгийн нууцлал алдагдахаас сэргийлэх, хяналттайгаар баримт бичиг илгээх, ирсэн явсан баримт бичгийн бүртгэл сайжрах гэх мэт олон давуу тал боломжуудыг нээж өгөх юм. Уг систем нь хэрэглэгчийн түвшинд үйлдэл бүрийг хянах боломжтой тулд аливаа өндөр нууцлалтай баримт бичиг алдагдах, гадагш ямар нэг хяналтгүйгээр гарах гэх мэт ажилтны санаатай болон санамсаргүй үйлдлийг хаах боломжтойгоороо давуу юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 201-с дээш
Баримт-бичгийн-удирдлага
Баримт-бичгийн-удирдлага-1
 • Дундын мэдээллийн нэгдсэн сан үүснэ.
 • Ямар албан бичиг хэн дээр ямар хугацаа зарцуулан шийдэгдэж байгааг хянана.
 • Албан бичгийг цахимаар хийснээр цаг хугацаа, зардлыг байгууллага 100 хувь хэмнэнэ.
 • Тоон гарын үсгээр дамжуулан цахим баталгаажилт хийгдэнэ.
 • Бусад баримт бичгийн систем рүү эсвэл бусдаас бичиг дамжуулах боломжтой.
 • Track change буюу засварын нэмэлт түүлтэй.
 • Цахим архив , автомат дугаарлалттай.
 • Системээр/гар утсаар/ болон мэйлээр сонордуулга мэдээлэл ирнэ.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах