Үндсэн хөрөнгийн менежер, нягтланд зориулсан гар утасны мобайл апп бөгөөд үндсэн хөрөнгө бар коджуулах, зурагжуулах ажлыг хялбар хийх, үндсэн хөрөнгийн тооллого хийх, эзэмшил шилжүүлэх, үлдэгдэл хянах боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartAsset
ass1
1-3
2-2
5-2
8
 • Онлайн горимд ажиллана
 • Дэлхийн хаанаас ч хандан ажиллах боломжтой
 • Realtime үлдэгдлээ харах, хянах боломжтой
 • Тооллого хөрөнгийн бүлэг, байршил, эд хариуцагчаар хийх боломжтой
 • Тухайн хөрөнгө ямар эд хариуцагч дээр байгааг таних боломжтой
 • Эзэмшил шилжүүлэх боломжтой
 • Элэгдэл бодох боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах