Санхүүгийн системийн мэдээллийг удирдлагууд гар утаснаас real time байдлаар хаанаас ч мэдээлэл авах боломжтой. Цаг алдалгүй мэдээлэл авснаар шийдвэр гаргахад туслах болно. Тухайн санхүүгийн модуль тус бүр дээр лавлах, жагсаалт, тайлан, удирдлага хяналт гэсэн 4 хэсгээр хэрэгцээт мэдээллээ ашиглах боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartAccounting-1
1-2
2-1
3-1
4
5-1
6-1
acc1111
 • Онлайн горимд ажиллах боломжтой
 • Дэлхийн хаанаас ч мэдээлэл авах боломжтой
 • Realtime дата харах
 • Анхан шатны баримтууд дээр зөвшөөрөл өгөх боломжтой
 • Тухайн модулийн гол чухал гэсэн шаардлагатай мэдээллийг харах боломжтой
 • Удирдлага хяналтын хэсгээс дашбоард байдлаар мэдээллийг харах боломжтой
 • Графикаас дэлгэрэнгүйгээр задлан баримт хүртлээ харах боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах