Конторын удирдлагын систем Орон сууц контор, СӨХ –ийн байгууллагуудад зориулагдсан СӨХ, конторын систем нь айл өрхийн сарын хэрэглээний бүртгэл хийх хэрэглээний дүнг тооцон гаргаж айл өрхүүд дээр авлага үүсгэнэ. Хэрэглээний тариф, үзүүлэлт, хэрэглээ тооцох загвар, төлбөр төлөлт, дуудлага бүртгэх, тоолуурын заалт бүртгэх
зэрэг боломжуудтай. Айл өрхүүд дээр үүссэн авлагыг төлбөр төлөлтөөр хаадаг. Хэрэглээг тайлан жагсаалтаас харах боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartUtilityBilling
bill1
Bill2
bill3
bill4
bill5
 • Хэрэглээний зардал тооцох боломжийг байр тус бүрээр ялгаатай тохируулах боломжтой
 • Авлагыг олон төрлөөр тус тусад үүсгэж хянах боломжтой
 • СӨХ, Контор, Түрээсийн зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагат зориулсан
 • Айл өрхийн сарын хэрэглээний дүнг мэйл, мессежээр нэгдсэн журмаар илгээх боломжтой
 • Хэрэглээний төлбөрийн нэхэмжлэхийг журмаар хэвлэж гаргах
 • Хэрэглэгчийн эрхийг хүссэнээрээ тохируулах, хязгаарлах
 • Хэрэглэгчийн түлхүүр үгийн нууцлалын бодлоготой
 • Мэдээллийн баазыг өдөр бүр тогтмол цагт автоматаар нөөцөлнө
 • Мэдээллийн баазын нууцлал маш өндөр
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах