Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхэлдэг бүхий л байгууллагын үйл ажиллагаа автоматжуулсан систем юм. Энэхүү систем нь зочид буудлын үйлчилгээний бүртгэлүүд, төлбөр тооцоо, тайлан мэдээ нэгтгэх боломжтой. Уг систем нь Санхүү, ресторан, хөнгөлөлтийн карт, удирдлагын тайлангийн системүүдтэй холбогдон ажилладаг цогц шийдэл юм

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartHotel
hotel1
hotel2
hotel3
hotel4
hotel5
hotel6
hotel7
 • Өрөөний төрөл, өрөөгөөр үнэ тохируулах боломжтойгоос гадна зочин нэмэгдэхэд, ор нэмэхэд нэмэгдэх дүнг тохируулах боломжтой.
 • Өрөөний төрлөөр улирал үүсгэн хугацааны давтамжтайгаар хэрэгжих үнэ тохируулах боломжтой.
 • Урьдчилсан захиалга бүртгэхдээ өрөөгөөр нь болон группээр нь захиалга авах боломжтой.
 • Өрөөтэй холбоотой төлөв хөтлөлт (Дотоод хяналт).
 • Рестораны системтэй холбогдох зочны төлбөр төлөлт дээр харагдах.
 • Зочинтой холбоотой зочин оруулах, гаргах, өрөө шилжүүлэх бүхий л үйлдлийг системээр хийх.
 • Санхүүгийн системтэй холбогдох боломжтой.
 • Хэрэглэхэд хялбар ойлгомжтой.
 • Бүх тайлан, жагсаалтаас EXCEL, PDF - рүү экспортлох боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах