Хөнгөлөлтийн картын систем

Бүх төрлийн дэлгүүр , зочид буудал, рестораны үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагууд өөрсдийн байнгын худалдан авагчаа таньж мэдэх, тэдгээрийг урамшуулах, хөнгөлөх боломжоор хангахад туслах цогц систем юм. Энэхүү систем нь харилцагчийн худалдан авалтын хөнгөлөлт, бонусыг удирдах, ваучер, бэлгийн карт, кредит карт гэсэн карт
үүсгэж, харилцагчийн зан төлөвийн судалгаа хийх, удирдлагын шийдвэр гаргалтад тусална. Уг систем нь санхүү, дэлгүүр, ресторан болон удирдлагын тайлангийн системүүдтэй холбогдон ажилладаг цогц шийдэл юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartLoyalty
loyal1
loyal
loyal2
loyal3
loyal4
 • Групп компанийн түвшинд ашиглах боломжтой
 • Нэг картыг олон хэрэглэгч хамтран эзэмших боломжтой
 • Хэрэглэгчийн хурууны хээг бүртгэж, хурууны хээгээр таних боломжтой
 • Олон төрлийн хөнгөлөлт, бонус, урамшууллуудыг зохиох боломжтой
 • Кредит карт, ваучер ашиглах боломжтой
 • Харилцагчийн худалдан авалтын мэдээлэл дээр үндэслэн хэрэглэгчийн зан төлөвийг тодорхойлж шууд маркетинг хийх боломжтой
 • Шилдэг харилцагчид буюу байнгын үйлчлүүлэгчдийг мэдэх боломжтой
 • Худалдан авалтын тайлан мэдээн дээр үндэслэн бүх төрлийн тайлан мэдээлэл авах боломжтой
 • Бүх тайлан, жагсаалтуудыг Excel, Pdf файл болгон хөрвүүлэн авах боломжтой
 • Ресторан болон дэлгүүрийн талоны задаргааг гишүүн тус бүрээр харан, анализ хийх боломжтой
 • Санхүүгийн системтэй холбогдох боломжтой
 • Карт эзэмшигчдэд зориулсан мобайл апп-тай
 • Карт эзэмшигчдээс дурын нөхцөлөөр шүүж э-мэйл, sms илгээж масс маркетинг хийх боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах