Дэлгүүрийн цогц систем нь ПОС- оор борлуулалт хийдэг нэг болон олон салбартай дэлгүүр болон худалдааны байгууллагад зориулсан систем юм.Энэхүү системийг хэрэглэснээр танай байгууллагын борлуулалт, бараа материал тооллогын үйл ажиллагааг автоматжуулж, цаг хугацаа хэмнэж, үр ашиг авчирна. Уг систем нь Санхүү, лояалти, удирдлагын тайлангийн системүүдтэй холбогдон ажилладаг цогц шийдэл юм

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartRetail
ret1
ret2
ret3
ret4
ret5
ret6
ret7
 • Олон салбар дэлгүүр ашиглах боломжтой.
 • Санхүүгийн болон хөнгөлөлтийн картын системүүдтэй холбогдон ажиллах боломжтой.
 • Smart BI удирдлагын системтэй холбогдож ажиллана.
 • Хөнгөлөлт урамшууллыг дурын нөхцөлөөр тохируулах боломжтой.
 • Барааны нийт ашгийг харах боломжтой.
 • Барааны үлдэгдлээ бодитоор харах боломжтой.
 • Борлуулалтын төлөвлөгөө оруулж гүйцэтгэлийг харьцуулан харах боломжтой.
 • Өглөг, авлага тайлан хянах боломжтой.
 • НӨАТУС-тай холбогдсон
 • Багц баримт илгээнэ.
 • Бэлэг боох боломжтой.
 • Борлуулалтын буцаалт хийх, бараа солих боломжтой.
 • Баримтыг хэсэгчлэн буцаах боломжтой.
 • Бараа бүтээгдэхүүний орц найрлагыг тохируулах боломжтой.
 • Борлуулалтын өдрийн хаалт, нээлт ашиглах боломжтой.
 • Бүх тайлан, жагсаалтаас EXCEL, PDF-рүү экспортлох боломжтой
 • Дэлгүүрийн ПОС
 • Дэлгүүрийн мобайл апп
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах