Бүх төрлийн байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүртгэл, бүрдүүлэлт өдөр тутмын хөдөлмөрийн харилцаа, тайлан, мэдээллийг удирдах боломжтой нэгдсэн систем. Энэхүү систем нь хүний нөөцийн менежерийн ажиллах программ, ажил горилогчийн анкетын вэб, ажилтны вэб гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Уг систем нь санхүү, цаг бүртгэл, удирдлагын тайлангийн системүүдтэй холбогдон ажилладаг цогц шийдэл юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartHR
hr1
hr2
hr3
hr4
hr5
hr6
 • Групп компанийн түвшинд ашиглах боломжтой Хамаарал бүхий олон компаниуд дундаа нэг мэдээллийн бааз ашиглах
 • Байгууллагын бүтцийг хэлтэс тасаг, нэгж бүрээр үүсгэх, тэдгээртээ ажилтнуудаа тохируулах боломжтой
 • Санхүүгийн систем, цаг бүртгэлийн системтэй холбогдох боломжтой
 • Ажилтны вэбээр ажилтнууд өөрийн эрхээр нэвтэрч анкетын мэдээллийг харах, төлөвлөгөө гүйцэтгэл хөтлөх, чөлөө ээлжийн амралтын хүсэлт гаргах, цалингийн мэдээ, цагийн мэдээ, өглөг авлагын мэдээ, үндсэн хөрөнгийн мэдээ, хангамжийн материалын, тушаал, гэрээний мэдээллүүдийг авах боломжтой
 • Ажилтны анкетын бүх мэдээллээр жагсаалт, тайлан мэдээ шүүж авах боломжтой
 • Гэрээ, тушаал, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлүүд хөтлөх, тайлан мэдээ авах боломжтой
 • Хөдөлмөрийн харилцааны тайлан мэдээг шүүж, татах боломжтой
 • Бүх тайлан, жагсаалтуудыг Excel, Pdf файл болгон хөрвүүлэн авах боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах