Мэдээллийн технологи хөгжихийн хэрээр бизнесийн байгууллагууд мэдээлэл дээр үндэслэсэн зөв шийдвэр гаргадаг болж байна. Smart BI – удирдлагын тайлангийн систем нь Smart ERP – дэд системүүдэд орсон мэдээллийг автоматаар боловсруулан тайлан дашбоардуудыг хэрэглэгчид ойлгомжтой байдлаар харуулан, ухаалаг зөв шийдвэр гаргахад тань тусална. Smart BI – системийг ашигласнаар шийдвэр гаргах процессыг сайжруулж, учирч болох эрсдэлийг тооцоолж, цаг хугацааг хэмнэх болно

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
SmartBI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
 • Дэлхийн хаанаас ч
 • Гар утас, таблет, ухаалаг төхөөрөмжөөр
 • Цаг хугацаа хэмнэсэн, мэдээллийг хурдан шуурхай авах
 • 400 гаруй тайлан, дашбоард
 • Хүний оролцоогүй
 • Мэдээллийн харьцуулалт автоматаар харагдах
 • Шийдвэр гаргахад туслах хэрэгсэл
 • Санхүү +50 дашбоард
 • Бараа материал +50 дашбоард
 • Борлуулалт +50 дашбоард
 • Өглөг авлага +50 дашбоард
 • Цалин +30 дашбоард
 • Түгээлтийн борлуулалт +50дашбоард
 • Дэлгүүрийн борлуулалт +50 дашбоард
 • Рестораны борлуулалт +50 дашбоард
 • Хөнгөлөлтийн картын хэрэглэгч +30 дашбоард
 • Зочид буудлын борлуулалт +30 дашбоард
 • Хүний нөөц +30 дашбоард
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах