Энэхүү апп нь санхүү, НББ-ийн ажилтнууд, энэ чиглэлээр суралцагсад, хувиараа аж ахуй эрхэлж, тайлангаа өөрөө бэлтгэдэг хүмүүс, санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлангуудыг бэлтгэх, боловсруулах үйл ажиллагаанд оролцдог хэн бүхэнд зориулагдсан зөвлөгөө, мэдээлэл, видео контент бүхий цогц платформ юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 5 хүртэл
5
6
7
8
9
10
11
12
 • НББ, санхүү, татвар, нийгмийн даатгалтай холбоотой текстэн болон видео зөвлөгөө, мэдээлэл авах,
 • Мэргэжлийн чиглэлийн 100 гаруй хууль, журам, зааврууд, Үндэсний стандартай танилцах, судлах,
 • Цахим “Санхүүчдийн календарь”,
 • Энгийн ажилтны цалинг автоматаар бодох,
 • УСНББОУС-ын 21 видео хичээл
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах