iStock онлайн брокер дилерийн арилжааны систем нь Үнэт цаасны компанид болон тэдний харилцагч нарт онлайнаар арилжаа хийх, хөрөнгийн өгөөжөө удирдах, хянах боломж олгосон цогц онлайн систем юм. Энэхүү систем нь дараах хэсгүүдээс бүрддэг.
– Back-office систем буюу ERP (Enterprise resource planning) суурь бүхий Үнэт цаасны компанийн ажилчдад зориулсан байгууллагын дотоод автоматжуулалтын систем.
– Front office систем буюу Үнэт цаас компанийн харилцагч нарт зориулсан вэб болон гар утасны аппликейшн.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 201-с дээш
314645489_1643064659423862_4900848449521405332_n-1
 • МХБ (Монголын хөрөнгийн бирж)-ээр шууд захиалга өгөх
 • МХБ IPO систем холболт
 • МХБ ханшийн самбарын бодит цагийн (Real time) холболт
 • Хувьцаа, Бондын үлдэгдлээ хянах, тэдгээрийг өгөөжийн тооцоолол харах
 • МҮЦКТ (Монголын үнэт цаасны клирингийн төв) холболт
 • ҮЦТХТ (Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв) холболт
 • Арилжааны банкны холболт
 • Эскроу / Клирингийн дансны холболт
 • Тогтмол нэмэлт сайжруулалт
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах