Үнэт цаасны компанийн суурь систем

КАСПО систем нь үнэт цаасны компанийн суурь бүртгэл мэдээллийг хөтлөхөөс гадна зах зээлийн мэдээг цаг алдалгүйгээр харах, арилжааны төлбөр, тооцоо хийх, ҮЦТХТ-рүү онлайнаар данс үүсгэх, анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн захиалга бүртгэх, биелэлтийг харах, эскроу дансны хуулга, үлдэгдэл лавлах, эскроу данснаас мөнгө хүсэх, Т+2 горимын дагуу номинал данс хөтлөх зэрэг боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
caspo
 • Суурь систем - Ерөнхий дэвтэр, Харилцагч, Харилцагчийн данс, Өгөөжийн тооцоолол, Андеррайтер, Дотоодын данс, Админ
 • Мобайл болон Веб апп - МОСТ платформ
 • Үнэт цаасны данс үүсгэх
 • Анхдагч болон хоёрдогч арилжааны захиалга бүртгэл мэдээлэл хөтлөх
 • Банкан дээрх данснаасаа арилжааны захиалга хийх
 • Дансны үлдэгдэл, хуулга лавлах
 • Өгөөжийн тооцоолол хийх
 • Мэдээ, мэдэгдэл харуулах
 • МХБ IPO, MIT системүүдэд холбогдох интерфэйс
 • ҮЦТХТ интерфэйс
 • АТТ интерфэйс
 • Open API
 • Corporate Gateway
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах