ББСБ, ХЗХ, Ломбард зэрэг Бичил санхүүгийн байгууллагын суурь систем буюу зээлийн програм.

ПОЛАРИС систем / програм нь бичил санхүүгийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, үйл ажиллагааг автоматжуулах цогц шийдэл бөгөөд ББСБ, ХЗХ, Ломбард болон бусад ижил төрлийн буюу зээлийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагад зориулагдсан. Харилцагчийн бүртгэл хөтлөх, гэрээ хэвлэх, зээлийн бүртгэл тооцоолол хөтлөх, барьцаа хөрөнгийн бүртгэл хөтлөх, хүү шимтгэлийн тооцооллыг систем автоматаар гүйцэтгэх ба англи, монгол хэл дээр ажиллана. Монголбанкны зээлийн мэдээллийн сантай холбогдож ажиллана. ПОЛАРИС систем нэвтрүүлснээр нийтийн хүртээл болсон Мост Мони үйлчилгээг харилцагч, зээлдэгч нартаа санал болгож, интернэт, гар утаснаасаа төлбөр тооцоогоо хийх, онлайн зээл авах боломж олгох нөхцөл бүрдэнэ.
ПОЛАРИС систем, зээлийн програм нь:
ББСБ-ын, Банк бус санхүүгийн байгууллагын програм, банк бусын програм
ХЗХ-ны, Хадгаламж зээлийн хоршооны програм, хоршооны програм
Ломбардны зээлийн програм, Барьцаалан зээлдүүлэх газрын зээлийн програм, барьцаалан зээлдэх програм

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
POLARIS
 • Суурь бүтгэлийн систем - Ерөнхий дэвтэр, Харилцагч, Хугацаат хадгаламж, Зээл, Барьцаа хөрөнгө, Дотоодын данс, Балансын гадуурх данс, Теллер, Касс
 • Кредит данс
 • ХУР систем
 • СОТ Интерфэйс систем
 • МОСТ платформын White Label шийдэл
 • Зээлийн шугам, дансны шугам системүүд
 • Зээл олголтын судалгаа систем
 • Овердрафт систем
 • Хяналтын системүүд
 • Business Intelligence систем
 • Зээл худалдах систем
 • Гэх мэт 60 орчим нэмэлт боломжууд бий.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах