Fiscus Basic, Fiscus Pro, Fiscus Advanced гэсэн 3 бүтэээгдэхүүнтэй, компанийн шинээр хөгжүүлж гаргаж байгаа бренд. Жижиг, дунд байгууллагын гүйлгээг оруулж санхүүгийн тайлан гаргахаас эхлээд байгууллагын нөөцийн төлөвлөлт хийх хүртэл байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэглэх боломжтой бүтээгдэхүүн.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 201-с дээш
Холбоос уншуулах
Icon-tsolmon-bold
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN