Төсөвт байгууллагын санхүүгийн бүртгэлийн програм – мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл хийнэ, ажиллагсдын цалин бодно, санхүүгийн тайлан гаргана. Төсвийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн онцлогт тохирсон.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 201-с дээш
Frame-14
Frame-19
Frame-20
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN