“ЭрүүлМН Киоск-оос шинжилгээ өгсөн эмнэлэг харгалзахгүй шинжилгээний хариуг хэвлэн авах боломжтой.
Киоскоос шинжилгээ өгөх боломжит өдрүүдийг шалган, захиалах боломжтой.
Мөн эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөр төлж, төлбөрийн баримт үзүүлснээр үйлчилгээг авах боломжтой.
Үүн дээр үндэслэж эрүүл мэндийн байгууллагуудад киоск төхөөрөмж байршуулж, иргэдийн эмнэлэгээр үйлчлүүлэх үйл явцыг амарчлах боломжтой байгаа юм.”

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 201-с дээш
Холбоос уншуулах
Frame-3
Frame-4
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах