Байгууллагын бүртгэл тооцооны цогц систем.

Алсын хараа

Зорилтот хэрэглэгчийнхээ тэргүүн сонголт байх

Эрхэм зорилго

Бэрхшээлийг технологиор боломж болгоно

Үнэт зүйлс

Тасралтгүй шинэчлэл
Орлуулшгүй үйлчилгээ
Давтагдашгүй санаа

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 201-с дээш
prosoft
 • Санхүүгийн модуль
 • Бараа материалын модуль
 • Худалдан авалтын модуль
 • Үндсэн хөрөнгийн модуль
 • Борлуулалтын төвийн модуль
 • Зочид буудлын модуль
 • Үйлдвэрлэлийн модуль
 • Цалингийн модуль
 • Төсвийн модуль
 • Худалдааны кассын програм
 • Рестораны кассын програм
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах