Сургалтын бүх үйл ажиллагааг онлайн орчинд шилжүүлэх боломж бүхий сургалтын менежментийн цогц платформ.
Ямар ч сургалтын онцлогт тохирох уян хатан бүтэцтэй тул бизнесийн байгууллага, их дээд сургууль, холбоо төрийн болон төрийн бус байгууллагууд гэх мэт сургалтын үйл ажиллагаагаа автоматжуулах зорилготой хэн бүхэн ашиглах боломжтой.

Бизнес
Ажилтан, албан хаагчдын ур чадавхыг дээшлүүлэх цахим сургалт явуулах, түвшинг тогтоох цахим шалгалт авах.

Их, дээд сургууль
Зайны болон цахим сургалт, онлайн live видео хичээл, онлайн шалгалт авах, БҮТөвтэй холбогдсон цахим бүртгэл.

Институт, Холбоо, ТББ
Гишүүнчлэл, төлбөр хураамж, үүргийн биелэлт, цахим сургалт, эрх олгох болон сунгах шалгалт, сургалтын контент худалдах

Сургалтын төв
Онлайн бүртгэл, цахим шалгалт, тест дасгал ажил, онлайн сургалт, цахим номын сан, хэлэлцүүлэг, цахим тараах материал
 

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Image-16×9-1
 • Сургалт
 • Онлайн шалгалт
 • Цахим төлбөр тооцоо
 • Гар утасны апп
 • Цахим номын сан
 • Судалгаа санал асуулга
 • Гишүүнчлэлийн систем
 • Онлайн дасгал
 • Тестийн сан
 • Zoom видео хичээл
 • Хяналтын самбар
 • Санал асуулга
 • Тайлан статистик
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах