Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг 100% автоматжуулах боломж бүхий шийдэл. Ажлын урсгалыг уян хатан байдлаар тохируулах бөгөөд, байгууллага бүрийн үйл ажиллагааны онцлог шинж чанарт тохируулан загварчлах боломж бүхий динамик систем юм. Шийдвэрлэлтийн явцыг хянах, бүртгэлийг батлагдсан загварын дагуу автоматаар үүсгэх боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Screenshot-2024-03-07-100730
 • Албан бланк
 • Онлайн эдит
 • Ирсэн бичиг
 • Явсан бичиг
 • Дотоод бичиг
 • Тушаал
 • Шийдвэр
 • Бүртгэх
 • Шийдвэрлэх
 • Хуваарилах
 • Архивлах
 • Хяналт
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах