Малын эм импортлогч аж ахуй нэгжүүдийн цахим бүртгэл үүсгэн, эм импортлох тусгай зөвшөөрөл, малын эм импортлох лицензийн хүсэлт, дээж импортлох хүсэлт, малын эмийн улсын бүртгэлийн хүсэлт зэрэг импорт болон үйлдвэрийн эрх бүхий байгууллагаас авах зөвшөөрлийн бүх үе шатыг цахим орчинд шилжүүлэх боломж бүхий цогц, процесс удирдлагын систем.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Screenshot-2024-02-23-094511
 • Тусгай зөвшөөрөл
 • Эм импортлох лицензийн хүсэлт
 • Дээж импортлох хүсэлт
 • Малын эмийн улсын бүртгэлийн хүсэлт
 • Хамтран ажиллах
 • Материал хүлээн авах
 • Зөвшөөрөл олгох
 • Бүртгэл
 • Улсын бүртгэл хүчинтэй эмийн жагсаалт
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах