Шинжээч, судлаачийн бүртгэлийг үүсгэн, төслийн зар байршуулж, бүх төрлийн төсөл илгээх, шинжээч томилох, үнэлгээ өгөх зэрэг олон төрлийн бүртгэл, үйл ажиллагааны ажлын урсгалыг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн, нэгтгэн загварчилсан процессын удирдлагын цогц шийдэл.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Screenshot-2024-03-07-094716
 • Процесс удирдлага
 • Зар байршуулах
 • Төсөл илгээх
 • Төсөл хүлээн авах
 • Шинжээч томилох
 • Үнэлгээ өгөх
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах