Элсэгч, оюутан, сургалттай холбоотой бүх үйл ажиллагааг бүртгэх, автоматжуулах боломж бүхий 6 жилийн хугацаанд туршигдсан цогц систем. Доорх дэд системүүдээс бүрдэнэ.
Элсэлтийн бүртгэлийн систем
Сургалтын албаны систем
Цахим сургалтын систем
Төгсөлтийн бүртгэлийн систем
БҮТ-н блокчейн технологид суурилсан системтэй холбогдсон. ЭЕШ-н дүнг татаж, сургуулийн элсэлтийн босго оноонд тэнцсэн элсэгчдийг шалгаруулах ба нэмэлт ур чадварын шалгалт авч, оноог нэгтгэн дүгнэх боломжтой.
Ашиглаж буй: СУИС

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Screenshot-2024-02-23-092925
 • Элсэлтийн бүртгэлийн систем
 • Сургалтын албаны систем
 • Цахим сургалтын систем
 • Төгсөлтийн бүртгэлийн систем
 • БҮТ-н блокчейн технологид суурилсан элсэлтийн системтэй интеграци хийсэн
 • Ур чадварын шалгалт авах боломжтой
 • Хичээл сонголт
 • Шалгалт
 • Бүртгэл
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах