Холбоо, Төрийн бус байгууллагуудын гишүүнчлэлтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг автоматжуулах Динамик гишүүнчлэлийн удирдлагын систем. Гишүүний бүртгэл, тогтмол төлбөр хураамж, үүргийн биелэлт, сургалт, эрх олгох болон сунгах шалгалт, мэдээ мэдээлэл гэх мэт цогц шийдлийг агуулсан.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Screenshot-2024-03-07-095315
 • Үүргийн биелэлт
 • Судалгаа
 • Санал асуулга
 • Сургалт
 • Бүртгэл
 • Үйл ажиллагаа
 • Төлбөр хураамж
 • Эрх олгох болон сунгах шалгалт
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах