Орон нутаг руу зорчиж буй тээврийн хэрэгслүүдийн дугаарыг автоматаар таньж, авто зам ашигласны төлбөрийг тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчид цахимаар хүргэж, Имонголиа, Ибаримт зэрэг системээр дамжуулан, хялбар төлөх боломжийг бүрдүүлсэн цогц систем юм. Ингэснээр төлбөр хураамжтай холбоотой үүсдэг ТАЦ-ийн ачаалал, түгжрэлийг бүрэн шийдсэн.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Screenshot-2024-03-07-095443
 • Автомат дугаар танилт
 • Цахим төлбөрийн хэрэгсэл
 • Холболт интеграци
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах