Смарт контракт Монголиа ХХК нь төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, төр, хувийн хэвшлийн харилцааг түргэн шуурхай, нээлттэй, ил тод, хүнд сурталгүй болгох, цахим буюу ногоон засаглалыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах, энэ зорилгоор технологийн дэвшлийг ашиглах үүднээс орон зай, цаг хугацаанаас үл хамаарсан байдлаар төрийн байгууллагууд өөр хоорондоо болон төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, хуулийн этгээдүүд, иргэд хоорондоо гэрээ, хэлцэл байгуулах блокчэйн цахим гэрээний систем буюу www.egeree.mn, www.e-geree.mn платформыг хөгжүүлсэн билээ.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
Artboard-1
Artboard-2
Artboard-3
Artboard-4
Artboard-5
Artboard-6
Artboard-7
Artboard-8
 • Хурдан, шуурхай гэрээ байгуулах боломж
 • Хялбар
 • Аюулгүй
 • Найдвартай
 • Хэрэглэгчид хялбар интерфейс
 • Дан системд холбогдсон
 • Хур системд холбогдсон
 • Тоон гарын үсэгтэй холбогдсон
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах