Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн салбар нь байгаль цаг уураас ихээхэн хамааралтай, бүтээмж доогуур, бэлтгэн нийлүүлэлт, тээвэр, агуулахын сүлжээ сул хөгжсөн тул төрийн зохицуулалт, дэмжлэг шаардлагатай байдаг.
Төрөөс хөдөө аж ахуйн салбарын хууль, эрхзүйн тогтолцоог шинэчлэх, салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг
дэмжих, хүнсний хангамжийг сайжруулах, малчид, тариаланчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, техник, технологийн шинэчлэл хийх, цаг уурын эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр бодлого, хөтөлбөр гарган хэрэгжүүлж ирсэн байна.
Энэ хүрээнд хөдөө аж ахуйн урамшуулал, дэмжлэгийг үзүүлж ирсэн бөгөөд хөдөө аж ахуйн салбарын түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчдээс урамшууллын хүсэлт авч, шийдвэрлэх явцыг энэхүү системээр гүйцэтгэн, олгож байна.
– Тариалан үйлдвэрлэлийн нэгдсэн систем, Нүүдэлчин аппликейшнтэй холбогдсон. Тус системүүдээс урамшууллын хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэнэ.
– Сангийн яамны багцын гүйлгээний системтэй холбогдон гүйлгээ хийнэ.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
sis
 • Дараах хүсэлтүүдийг хүлээн авч шийдвэрлэж байна. Үүнд:
 • - Хүнсний ногооны урамшуулал
 • - Улаанбуудайн урамшуулал
 • - Сүүний урамшуулал
 • - Хөдөө аж ахуйн техникийн дэмжлэг
 • - Бордооны татаас
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах