Мал эмнэлгийн нэгдсэн систем нь 2018 оноос эхлэн малын гарал үүслийн гэрчилгээ бичих модуль, 2019 оноос малын үзлэг, үйлчилгээний бүртгэл мэдээлэл оруулах модуль зэргээр баяжин, улс даяар нэвтрүүлэн ажилласан, үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн систем юм.
Энэхүү систем нь Малын эрүүл мэндийн баталгаажуулалт, шилжилт хөдөлгөөний хяналт, малын гаралтай бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангах цогц систем болон ашиглагдаж байна.

Дараах үр дүнг үзүүлнэ.

 • Худалдааны чөлөөт байдлыг хангана
 • Нийтийн эрүүл мэндийг хамгаална
 • Мал аж ахуйг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна
 • Өвчин дамжин тархах эрсдлийг бууруулах
 • Эрүүл бүсийг хамгаалах
 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
mahis
mahis2
mahis3
 • Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын мэргэжилтэний бүртгэл
 • Хувийн мал эмнэлгийн нэгжийн болон малын эмчийн бүртгэл
 • Төр, хувийн хэвшлийн оролцоо
 • Малын гарал үүслийн гэрчилгээ бичих, шалгах, лавлагаа гаргах
 • Мал эмнэлгийн үзлэг, үйлчилгээний мэдээлэл
 • Төлөвлөгөөт ажил, дуудлага бүртгэл
 • Эрсдэлийн үнэлгээ хийх боломж
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах