Системийн хэрэглэгч нь ҮСХ-ны төв болон түүний монгол орон даяр тархан байршсан салбар, сум, баг, хороодын мэргэжилтнүүд байх бөгөөд системд харгалзах засаг захиргааны нэгжийн өрх, өрхийн гишүүд болон өрхийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, бодит байдлаар хөтлөн явуулна.
Систем нь хэрэглэгчид хэрэглэхэд ойлгомжтой, хялбар, нэмэлт техник болон орчин шаардахгүй бөгөөд нэгдсэн мэдээллийн сантай онлайнаар холбогдон ажиллах боломжтой, интернетийн сүлжээг ашиглан аль ч цэгээс системд хандах боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 201-с дээш
xaomc-2
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN