Энэхүү систем нь өмнө танхимаар явагддаг байсан сургалтыг бүрэн онлайн болгосон бөгөөд Газрын удирдлагын нэгдсэн систем ашиглах тухай 30 орчим видео хичээл, 30 гаруй гарын авлагатай, цахим шалгалт, хэрэглэгчийн бүртгэл, сургалтын гэрчилгээг хэвлэн авах боломжтой систем юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 5 хүртэл
holboo_LOGo-1
 • Газрын удирдлагын нэгдсэн систем ашиглах тухай 30 орчим видео хичээл
 • 30 гаруй гарын авлагатай
 • Цахим шалгалт
 • Хэрэглэгчийн бүртгэл
 • Сургалтын гэрчилгээг хэвлэн авах боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах