Иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагууд газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ, гэрчилгээ, кадастрын зураг, газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгааны дүгнэлт, газрын барьцаа, төлбөрийн мэдээлэл зэрэг төрийн үйлчилгээг авахад 6-10 гарын үсэг зурагдаж дээрх бичиг баримт олгогддог байсан 1 минутын дотор авах боломжтой.
Газрын харилцааны Киоск машинаас 52 төрлийн өргөдлийг цахимаар өгөх, 12 төрлийн мэдээлэл, лавлагаа, тодорхойлолтыг үнэ төлбөргүй хэвлэн авах, мөн цахим хүсэлт өгөх, өргөдлийнхөө явцыг шалгах, цахим гэрээ, гэрчилгээ үүсгэх, газрын төлбөр шалгах, газрын төлбөрөө QR-аар төлөх үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой.
“Газрын харилцааны талаарх бүх төрлийн мэдээлэл, үйлчилгээ авах” Киоск машиныг Баян-Өлгий, Дундговь, Хэнтий, Завхан, Сүхбаатар, Ховд, Орхон, Увс аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар болон Налайх дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны үйл ажиллагаанд нэвтрүүлээд байна.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 5 хүртэл
viber_image_2022-10-18_16-21-01-906
315893672_425615873113486_6790584613191699102_n
 • Газрын харилцааны Киоск машинаас 52 төрлийн өргөдлийг цахимаар өгөх,
 • 12 төрлийн мэдээлэл, лавлагаа, тодорхойлолтыг үнэ төлбөргүй хэвлэн авах,
 • мөн цахим хүсэлт, өргөдлийнхөө явцыг шалгах, цахим гэрээ, гэрчилгээ үүсгэх, газрын төлбөр шалгах, газрын төлбөрөө QR-аар төлөх үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах