Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан төрийн үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй байлгах, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилгоор мэдээлэл хариуцагчийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, үзүүлж байгаа үйлчилгээ болон хуулиар хаалттай, хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусад мэдээллийг ил тод, нээлттэй байлгахаар заасан. Ийм манай байгууллага нь “Төрийн байгууллагын веб сайт”-д тавих шаардлага MNS 6285:2017 стандартын шаардлагыг хангасан өнгө дизайнтай цахим хуудсыг бүтээх болно.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 6-10
1
 • Хуулийн хэрэгжилт хангасан.
 • MNS 6285:2017 Стандарт шаардлага хангасан
 • Системийн хамтарсан сургалттай
 • Олон жилийн туршлагатай
 • Систем хөгжүүлэлтийн зөвлөх үйлчилгээ үнэгүй
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах