Төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилготой Danda ERP нэгдсэн платформ нь төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, албан хаагчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, инновацийг нэвтрүүлсэн, технологийн шинэ шийдэл бүхий нэгдсэн удирдлага хяналттай, ERP систем + Байгууллагын цахим хуудасийг агуулсан уян хатан, цогц систем юм.

 • Employee count : --
0
1
2
3
4
5
screencapture-darkhan-org-login-2023-05-17-19_03_00
screencapture-darkhan-org-admin-module-1-2023-05-17-19_03_14
screencapture-darkhan-org-admin-module-5-2023-05-17-19_03_26
screencapture-darkhan-org-menu-3-2023-05-17-19_00_33
screencapture-darkhan-org-menu-5-2023-05-17-19_01_10
screencapture-darkhan-org-menu-6-2023-05-17-19_01_46
screencapture-darkhan-org-menu-8-2023-05-17-19_00_03
screencapture-darkhan-org-menu-20-2023-05-17-19_00_46
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Leave a Review