Дижиталмедик ХХК

Дэлхийн стандартад нийцэх чанартай үйлчилгээг танд үзүүлье.

3 илэрцээс 1–3-г харуулж байна

ХХААХҮЯ-ны Төсвийн урамшууллын систем

Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн салбар нь байгаль цаг уураас ихээхэн хамааралтай, бүтээмж доогуур, бэлтгэн нийлүүлэлт, тээвэр, агуулахын сүлжээ сул… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Web-Based
Дэмжлэг Email/Help Desk, Phone Support
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Мал эмнэлгийн нэгдсэн систем

Мал эмнэлгийн нэгдсэн систем нь 2018 оноос эхлэн малын гарал үүслийн гэрчилгээ бичих модуль, 2019 оноос малын үзлэг, үйлчилгээний бүртгэл… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Малын үндэсний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан

Малчин, мал бүхий этгээд, тэдгээрийн мал сүрэг, тавлаг байдал, үзлэг ангилалтын мэдээ бүртгэл, баталгаажсан үүлдэр, өвөлжилтийн бэлтгэл, аюулгүйн нөөцийн мэдээлэл,… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone
Дэмжлэг Email/Help Desk, Phone Support
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй