Энгүй шийдэл ХХК

2 илэрцээс 1–2-г харуулж байна

Engui Xyp – Widget

Энгүй Шийдэл ХХК нь өөрийн системд шууд холбон хялбараар ашиглах, интерфэйсийг CSS-ийн түвшинд өөрчлөх боломжтой, мобайлаар болон төхөөрөмжөөс /иргэний үнэмлэх… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Desktop - Linux, Desktop - Chromebook, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux, Mobile - Android
Дэмжлэг Email/Help Desk, Phone Support
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

E=mc2 – тоон гарын үсгийн хэрэглээний цогц систем

Энгүй Шийдэл ХХК нь E=mc2 тоон гарын үсгийн хэрэглээний цогц систем, цахим сервис үйлчилгээг танилцуулж байна. Цахим шилжилтийн суурь болсон… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Desktop - Linux, Mobile - Android
Дэмжлэг Email/Help Desk, Phone Support
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй